ZAMUN/FRAC/ESMUN information for hosts

Home / ZAMUN/FRAC/ESMUN information for hosts

Dôležité

  • časy sú orientačné - prílety a stav ciest ovplyvniť nevieme
  • študenti potrebujú raňajky a večeru, obed majú počas ZAMUN/ESMUN/FRAC a YEL
  • informácie o párty a Rajeckých tu: http://www.zamun.sk/free-time-activities-2017/
  • ak chcete ísť so študentmi do Rajeckých Teplíc, zapíšte sa tu: https://goo.gl/forms/rw5F8f4UWEzPXZee2
  • aktuálne zmeny nájdete tu na stránke hore, každá delegácia môže aktuálne upraviť svoj program (odchody, ...)

AKTÁLNE ZMENY: 
- program FRAC a ESMUN

AKTUÁLNE ZMENY  ZMENA ODCHOD ZMENA ODCHOD         
             
  FRANCE LUXEMBOURG FINLAND SPAIN INDIA PALESTINE
29.3 29.3. 17:40 príled Bratislava, cca 20:00 príchod Žilina - hotel BOSS 29.3. 20:00 odchod Viedeň, cca 23:00 príchod Žilina - hotel BOSS 29.3. 10:00 odchod Viedeň, cca 13:00 príchod Žilina - hotel GRAND 29.3. 14:30 odchod Viedeň, cca 17:30 príchod Žilina - hotel BOSS 29.3. 13:00 prílet Viedeň, cca 16:00 príchod Žilina - hotel Slovan 29.3. 17:00 odchod Viedeň, cca 20:00 príchod Žilina - hotel Slovan
30.3. Ak chcú ísť na prehliadku mesta - 9:15 na Hlinkovom námestí začína Ak chcú ísť na prehliadku mesta - 9:15 na Hlinkovom námestí začína Ak chcú ísť na prehliadku mesta - 9:15 na Hlinkovom námestí začína Ak chcú ísť na prehliadku mesta - 9:15 na Hlinkovom námestí začína Ak chcú ísť na prehliadku mesta - 9:15 na Hlinkovom námestí začína Ak chcú ísť na prehliadku mesta - 9:15 na Hlinkovom námestí začína
  ZAMUN 30.3. 10:30 na Mestskom úrade na slávnostné otvorenie - končia cca 17:30  ZAMUN 30.3. 10:30 na Mestskom úrade na slávnostné otvorenie - končia cca 17:30  ZAMUN 30.3. 10:30 na Mestskom úrade na slávnostné otvorenie - končia cca 17:30  ZAMUN 30.3. 10:30 na Mestskom úrade na slávnostné otvorenie - končia cca 17:30  ZAMUN 30.3. 10:30 na Mestskom úrade na slávnostné otvorenie - končia cca 17:30  ZAMUN 30.3. 10:30 na Mestskom úrade na slávnostné otvorenie - končia cca 17:30 
  FRAC - 10:30 otvorenie na Mestskom úrade, do 17:20 majú Laser Game FRAC - 10:30 otvorenie na Mestskom úrade, do 17:20 majú Laser Game no ESMUN - budú ako na ZAMUN (majú sledovať ZAMUN, zmena môžná) no no
  30.3. 19:00 Mestský úrad AK sa váš študent zapísal - stretnutie na autobus do Rajeckých Teplíc (Afrodita) cca 22:00-22:15 návrat. 30.3. 19:00 Mestský úrad AK sa váš študent zapísal - stretnutie na autobus do Rajeckých Teplíc (Afrodita) cca 22:00-22:15 návrat. 30.3. 19:00 Mestský úrad AK sa váš študent zapísal - stretnutie na autobus do Rajeckých Teplíc (Afrodita) cca 22:00-22:15 návrat. 30.3. 19:00 Mestský úrad AK sa váš študent zapísal - stretnutie na autobus do Rajeckých Teplíc (Afrodita) cca 22:00-22:15 návrat. Do Rajeckých nepôjdu - voľno 30.3. 19:00 Mestský úrad AK sa váš študent zapísal - stretnutie na autobus do Rajeckých Teplíc (Afrodita) cca 22:00-22:15 návrat.
31.3. ZAMUN 31. 3. 8:30 - cca 17:30 - ZAMUN  ZAMUN 31. 3. 8:30 - cca 17:30 - ZAMUN ZAMUN 31. 3. 8:30 - cca 17:30 - ZAMUN ZAMUN 31. 3. 8:30 - cca 17:30 - ZAMUN  ZAMUN 31. 3. 8:30 - cca 17:30 - ZAMUN  ZAMUN 31. 3. 8:30 - cca 17:30 - ZAMUN
  FRAC - od 8:30 v Mestskom úrade - 17:00 FRAC - od 8:30 v Mestskom úrade - 17:00 no ESMUN - 13:00 na Mestskom úrade - majú program na celý deň až do konca párty (aj s večerou) no no
  31.3. 19:00 - AK BUDÚ CHCIEŤ ÍSŤ do cca 22:30 ZAMUN Párty (LEVELS CLUB)- môžete sa zúčastniť spolu s host 31.3. 19:00 - AK BUDÚ CHCIEŤ ÍSŤ do cca 22:30 ZAMUN Párty (LEVELS CLUB)- môžete sa zúčastniť spolu s host 31.3. 19:00 - AK BUDÚ CHCIEŤ ÍSŤ do cca 22:30 ZAMUN Párty (LEVELS CLUB)- môžete sa zúčastniť spolu s host 31.3. 19:00 - AK BUDÚ CHCIEŤ ÍSŤ do cca 22:30 ZAMUN Párty (LEVELS CLUB)- môžete sa zúčastniť spolu s host 31.3. 19:00 - AK BUDÚ CHCIEŤ ÍSŤ do cca 22:30 ZAMUN Párty (LEVELS CLUB)- môžete sa zúčastniť spolu s host 31.3. 19:00 - AK BUDÚ CHCIEŤ ÍSŤ do cca 22:30 ZAMUN Párty (LEVELS CLUB)- môžete sa zúčastniť spolu s host
1.4. ZAMUN 1.4. 8:30 - 15:00 ZAMUN Mestský úrad ZAMUN 1.4. 8:30 - 15:00 ZAMUN Mestský úrad ZAMUN 1.4. 8:30 - 15:00 ZAMUN Mestský úrad ZAMUN 1.4. 8:30 - 15:00 ZAMUN Mestský úrad ZAMUN 1.4. 8:30 - 15:00 ZAMUN Mestský úrad ZAMUN 1.4. 8:30 - 15:00 ZAMUN Mestský úrad
  FRAC - 9:30 Mestský úrad - 15:30 FRAC - 9:30 Mestský úrad - 15?30 no ESMUN - 10:30 na Mestskom úrade, program do 14:00 (obed v Caroline) no no
2.4. 2.4. 9:00 - 16:00 YEL v škole 2.4. 9:00 - 16:00 YEL v škole 2.4. 9:00 - 16:00 YEL v škole 2.4. 9:00 - 16:00 YEL v škole FREE - spoločný vílet? Aj s učiteľkou 2.4. 9:30 odchod - hotel Slovan
3.4. 8:00 - 14:00 škola 8:00 - 14:00 škola 8:00 - 14:00 škola 9:00 odchod - hotel BOSS 8:00 Škola  
  8:00 priviesť pobalených do školy 8:00 priviesť pobalených do školy 8:00 privisť pobalených do školy   10:30 odchod škola